(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۲
۰۱ مهر ۱۴۰۲

زندگى جیمى کارتر، برنده جایزه صلح نوبلِ سال دو هزار و دو میلادى، تا پایان دوران ریاست جمهورى (قسمت دوم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه