(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

-فِردریک بَجِر، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نه‌صد و هشت میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه