(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲۸
۰۴ شهریور ۱۴۰۲

سازمان ملل متحد یکی از دو برنده نوبل صلح در سال دو هزار و یک میلادی. (بخش دوم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه