(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۲
۱۹ آذر ۱۴۰۱

دِزموند توتو، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار میلادى (بخش سوم و پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه