مشورت زن و شوهر با هم – بخش ۲

Program Picture

با اندیشمندان

مشورت زن و شوهر با هم – بخش ۲
۰۸ اسفند ۱۳۹۴

بررسی بخش بیست و ششم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

ادامه بحث هفته گذشته: نقش مشورت در ایجاد تفاهم و همدلی در زندگی مشترک و شرایط آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه