نقش وفاداری – بخش ۲

Program Picture

با اندیشمندان

نقش وفاداری – بخش ۲
۱۰ بهمن ۱۳۹۴

بررسی بخش بیست و دوّم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

اهمیت و نقش وفاداری در زندگی مشترک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه