دوستی دختر و پسر – بخش ۱

Program Picture

با اندیشمندان

دوستی دختر و پسر – بخش ۱
۰۵ دی ۱۳۹۴

بررسی بخش دیگری از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. در بخش عفت و عصمت، روش دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج با حفظ پاکدامنی مطرح می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه