Program Picture

با اندیشمندان

تقوی و تقدیس
۲۸ آذر ۱۳۹۴

بررسی بخش هفدهم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”.

در بخش عفت و عصمت دیدگاه دیانت بهائی نسبت به تقوی و تقدیس در همه شئون زندگی را بررسی می‌کند که یکی از آنها نهی شدید از روابط نامشروع جنسی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه