Program Picture

با اندیشمندان

رابطه دوستانه
۲۱ آذر ۱۳۹۴

بررسی بخش شانزدهم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی، نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”. در بخش عفت و عصمت به اهمیت دوستی خالصانه در شناخت طرفین از هم اشاره می‌شود. ولی در یک رابطه عاشقانه شناخت‌ها سطحی و فریبنده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه