Program Picture

بازتاب

جنگ – بخش ۲

۱۱ مهر ۱۳۹۴

آیا جنگ به عنوان آخرین راه حل برای دفاع از جان، مال و سرزمین هم امر ناپسندی است؟ آیا جنگ فقط آنجایی تقبیح می‌شود که به خونریزی و کشتار برسد؟ آیا جنگ سرد، جنگ‌های تبلیغاتی اقتصادی، منازعات دیپلماتیک و … هم مشمول همین تقبیح می‌شوند؟ در الگوی پیشنهادی دیانت بهائی در نظام بین‌المللی، جایگاه جنگ چیست؟ در بازتاب این هفته شاهرخ کوهستانی با حضور دکتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و کاوه کنعانی دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه بهائی به مرور این مسائل خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه