ایمان تنی چند از افراد خاندان خلیل به دیانت بهائی

Program Picture

پیک یزدان

ایمان تنی چند از افراد خاندان خلیل به دیانت بهائی
۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جاودانۀ تاریخ بهائی حکیم آقاجان همدانی در سال 1298 هجری قمری در همدان درگذشت. ناگفته پیدا است که این حکیم سلیم در طریق ترویج آیین مظهر خداوند علیم چه سختی‌ها تحمّل نموده و چه جفایی از مردم زمان دیده است. حکیم آقاجان و فرزندانش طاووس خانم، هاجر خانم و دکتر مهدی خان مشکوه‌الاطباء در الواح متعدده به ترتیب مورد خطاب و یا عنایت حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء گشته‌اند. از جمله نفوسی که وسیلۀ حکیم آقاجان و نیز برادران نراقی جاودانگان تاریخ بهائی به آئین حضرت بهاءالله در شهر همدان مؤمن گشته‌اند میرزا عبدالرحیم خان حافظ‌الصحه است که از خویشان نزدیک حکیم آقاجان بوده است. حافظ الصحه مردی دانشمند و آگاه از کتب مقدسۀ آسمانی بود و در آثار عرفای ایران زمین، مطالعات وسیعی نموده بود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه