اصول اعتقادی آئین بهائی: تکامل وجود

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: تکامل وجود
۲۶ دی ۱۳۹۸

عالم وجود عالم واحد است و آن وجود حقّ است. خلق از حق صادر گشته است بی آن که در وجود حق نقصان راه یابد حق که خالق است قدیم است و خلق نیز قدیم است از حدیث زمان هر دو قدیمند ولیکن حق ذاتا مقدم بر خلق است حق قدیم ذاتی است خلق ذاتا حادث است. برای درک قدم ذاتی حق و حدوث ذاتی خلق، باید تفکر نمود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه