اصول اعتقادی آئین بهائی: استمرار ظهور مظاهر الهیّه

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: استمرار ظهور مظاهر الهیّه
۲۸ دی ۱۳۹۸

یکی دیگر از اصول متعددۀ آیین بهائی اصل استمرار ظهور مظاهر الهی یعنی ادامۀ ظهور پیامبران آسمانی در ادوار آینده است. به استناد آثار مقدس بهائی ارسال پیامبران آسمانی سنت الهی است و این سنت هرگز تغییر نمی‌یابد. آیین بهائی به عالمان تعلیم می‌دهد که چون کل وجود در تکامل است، انسان در تکامل است، جامعۀ انسانی در تکامل است، باید اصول و قواعد حاکم بر روابط انسانی، بر جامعه انسانی نیز در تکامل باشد. لذا دین که مجموعۀ این اصول و قواعد است به ارادۀ الهی با توجّه به اقتضای زمان و روح عصر به صروتی متکامل ارائه می‌گردد. تحمیل قواعد و مقرراتی که فاقد ضمانت اجرایی است و علت وجودی خود را از دست داده است و مخالف روح عصر است، ایجاد سد محکمی است برای تکامل جامعۀ انسانی و سریان و جریان چشمۀ پر فیضان نبوغ آدمی و تجلی فضائل و کمالات روحانی.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه