فردای اون روز

Program Picture

آفتاب

فردای اون روز
۲۳ فروردین ۱۳۹۶

فردای اون روز با شوق و ذوق هر چه تمام تر از خواب بیدار شدم، دنیا برام رنگ بوی دیگه‌ای داشت. یعنی یه جورایی احساس می‌کردم راحتتر و بهتر می‌تونم نفس بکشم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه