روز اوّل

Program Picture

آفتاب

روز اوّل
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

روز اول فقط به گردش و آشنایی با افراد جدید گذشت، شب بود و همه افرادی که آنجا کار می‌کردیم دور هم در سالن غذاخوری نشسته بودیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه