آفتاب

program picture

آفتاب

مدتی بود به گذشته‌هام فکر می‌کردم. ‌به پستی و بلندی‌ها٬ به اتفاقاتی که افتاده بود. به درس‌هایی که از زندگیم یاد گرفته بودم و نشونه‌هایی که دیده بودم. به اینکه چه اتفاقاتی باعث شد من الان در کشور هندوستان زندگی کنم …؟
و خب، همه این فکرها منو وادار به نوشتن خاطراتی شیرین و تکرارنشدنی در قالب یک برنامه رادیویی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه