دلم برای پدربزرگم تنگ شده

Program Picture

آفتاب

دلم برای پدربزرگم تنگ شده
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

روز بعد، خیلی خسته از جایم بلند شدم. باران خیلی شدید بود. حاضر شدم و رفتم به سمت غذاخوری. زود صبحونه‌ام رو خوردم و رفتم به سمت لوتوس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه