روز آخر خدمت

Program Picture

آفتاب

روز آخر خدمت
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

صبح روز بعد، من و هم ­اتاقی‌ام، کاملا خواب‌آلود، اما خندان رفتیم سرکار. البته من چون روز آخرم بود، خودم، خودم رو از کار معاف کرده بودم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه