سرنوشت و انرژی‌های درون اون

Program Picture

آفتاب

سرنوشت و انرژی‌های درون اون
۰۹ فروردین ۱۳۹۶

چند وقتیه به سرنوشت و انرژی‌های درون اون فکر می‌کنم، به اینکه همه اتفاقاتی که اطرافم میفته یک جور نشونه است …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه