عینک نزن بابی میشی – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

عینک نزن بابی میشی – بخش ۳
۱۶ آذر ۱۳۹۴

بخش سوم سخنرانی با عنوان “عینک نزن بابی میشی” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه