عینک نزن بابی میشی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

عینک نزن بابی میشی – بخش ۱
۰۲ آذر ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی دکتر وهمن با عنوان “عینک نزن بابی میشی” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه