درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با امین قضایی، جامعه‌شناس، در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی گپی می‌زنیم. امین برامون توضیح میده که چطور میزان رضایت از زندگی و مفهوم شادی در جوامع مختلف با ظهور این شبکه‌ها دستخوش تغییر شده.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه