درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم‌افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست گپی می‌زنیم. ساناز برامون از اهمیت اقدامات به ظاهر ساده ولی تاثیرگذار در این راستا میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه