Program Picture

فیلم‌ها

یک هویت مشترک،‌ یک مقصد

۰۱ تیر ۱۳۹۹

در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ بیت العدل اعظم، عالی‌ترین مرکز اداری و روحانی جامعه بهائی، در پیامی خطاب به بهائیان جهان، نکات حیاتی در مورد روند پیشرفت صلح جهانی و رسیدن به صلح پایدار را بیان نمودند. امروزه بشریت در جنگ یک بحران هویت گرفتار شده است و مردمان و گروه‌های متعدد در تعریف هویت خود و جایگاه شان و نحوه عمل خویش در کشمکش می‌باشند. با دیدن این آشوب‌های روزافزون اجتماع چگونه می‌توان صلح جهانی را برقرار کرد و وظیفه برقراری آن بر عهده چه کسانی می‌باشد؟ مستند «یک هویت​ مشترک، یک مقصد» بر اساس همین پیام بیت العدل اعظم ساخته شده است.

نسخه انگلیسی

نسخه عربی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه