یادی از ورقا تبیانیان – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

یادی از ورقا تبیانیان – بخش ۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۱

ورقا تبیانیان، از اولین قربانیان آزار و اذیت علیه شهروندان بهائی بعد از انقلاب در ایران است. این سرکوب بعد از گذشت ۴۴ سال هم‌چنان ادامه دارد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه