یادی از ورقا تبیانیان – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

یادی از ورقا تبیانیان – بخش ۲
۱۲ مرداد ۱۴۰۱

ادامه گفتگو درباره ورقا تبیانیان، از اولین قربانیان آزار و اذیت علیه شهروندان بهائی بعد از انقلاب در ایران. این سرکوب بعد از گذشت ۴۴ سال هم‌چنان ادامه دارد – بخش 2.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه