یادی از استاد عبدالوهاب شهیدی

Program Picture

این روزها

یادی از استاد عبدالوهاب شهیدی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

استاد عبدالوهاب شهیدی، از هنرمندان برجسته و محبوب موسیقی ایران بود که هنر نوازندگی ساز و آواز را با فرزانگی و انسان‌دوستی درآمیخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه