آوارگی کشاورزان بهائی و تصرف زمین‌های آنان

Program Picture

این روزها

آوارگی کشاورزان بهائی و تصرف زمین‌های آنان
۲۵ دی ۱۴۰۲

روز مارتین لوتر کینگ، یادآور مقاومت سازنده و پیروزی نور عدالت و برابری بر تاریکی جهل و بیدادگری و تبعیض است. در چنین روزی مروری داریم بربخشی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی، که از تداوم سرکوب و آزار و اذیت شهروندان بهائی ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. از جمله تصرف زمین‌ها و شالی‌زارهای شهروندان بهائی در روستای آحمد آباد در ساری که منجر به آوارگی ده‌ها کشاورز و خانواده‌هایشان شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه