صلح و یگانگی اساس بزرگترین مدرسه جهان

Program Picture

این روزها

صلح و یگانگی اساس بزرگترین مدرسه جهان
۰۹ بهمن ۱۴۰۲

دکتر جاگدیش گاندی به همراه همسرش بهارتی گاندی، بیش از شصت سال پیش، اولین مدرسه سیتی مونته‌سوری را تنها با پنج دانش‌آموز بر اساس تعالیم آیین بهائی تاسیس کردند. تعالیمی چون صلح، یگانگی نوع بشر، وحدت ادیان و برابری انسان‌ها، فارغ از همه تفاوت‌ها، با این هدف که ارزش‌هایی چون عشق، مهربانی، برابری و عدالت را از طریق آموزش اخلاقی و معنوی به نسل‌های آینده القا کنند، با این امید که آن‌ها بتوانند در ساختن جهانی عاری از جنگ، نفرت و تعصب مشارکت داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه