نقش ارزشمند سال‌مندان: بیانیه جامعه جهانی بهائی

Program Picture

این روزها

نقش ارزشمند سال‌مندان: بیانیه جامعه جهانی بهائی
۲۷ آذر ۱۴۰۲

«تدبیری اروپایی برای سال‌مندان: نقش بی‌همتای زندگی اجتماعی»، عنوان بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی است که نقش ارزشمند سال‌مندان را در ایجاد اجتماعی سالم، منسجم و پویا را به تصویر می‌کشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه