شرط‌ بندی، قمار، شرب خمر

Program Picture

گنجینه

شرط‌ بندی، قمار، شرب خمر
۱۴ شهریور ۱۳۹۶

شرط‌ بندی، قمار، شرب خمر و… در این قسمت از گنجینه. آیا این‌ها در آئین بهائی مجاز هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه