با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید

Program Picture

گنجینه

با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید
۲۷ تیر ۱۳۹۶

حضرت بهاءالله می‌فرمایند با همه‌ مردم باید با کمال محبّت معاشرت کنید؛ این موضوع این هفته‌ گنجینه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه