Program Picture

گفت‌وگو

حکومت جهانی: ایده‌آلی غیرعملی یا حرکتی اجتناب‌ناپذیر؟ – بخش ۱

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

میهمان این قسمت از برنامه “گفت‌وگو” سویدا معانی، وکیل بین المللی هستند. در این برنامه دکتر معین افنانی پرسش‌های شما بینندگان را در مورد حکومت جهانی با سویدا معانی مطرح می‌کند. پرسش‌هایی مانند اینکه: در بودن حکومت جهانی اختیارات حکومت‌های ملی چگونه خواهند بود؟ آیا تناسب جمعیتی کشورها نقشی در قبال تصمیم گیری خواهد داشت؟ تضمین شنیدن صدای کشورهای کوچک جهان چگونه خواهد بود؟ آیا مشکلات امروزه اتحادیه اروپا، ناکارآمدی چنین ایده‌ای را نشان نمی‌دهد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، این قسمت از برنامه “گفت‌وگو” را از دست ندهید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه