Program Picture

گفت‌وگو

وحدت در کثرت

۱۴ آذر ۱۳۹۴

وحدت در کثرت به چه معنا است؟ آیا پدیده‌ای است نوین؟ چگونه می‌توان در کثرت، وحدت ایجاد نمود؟ دکتر معین افنانی همراه با میهمان برنامه دکتر فرح دوستدار، کارشناس علوم سیاسی، به این پرسش‌ها می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه