Program Picture

گفت‌وگو

خودشناسی – بخش ۱

۳۰ تیر ۱۳۹۹

ارزش‌هایی مانند کمک کردن به دیگران، خلاق بودن، سلامتی روان، صلح درون و به طور کلی داشتن انگیزه در زندگی همگان نیاز به خودشناسی دارد. توانایی‌ها، مهارت‌ها و استعدادهای انسان، داشته‌هایی است که با ویژگی‌های نامحسوس همانند وفاداری، احترام به دیگران و داشتن اعتماد به نفس محرک هدفمند بودن و کسب قدرت و آزادی در مسیر زندگی است. برای یافتن روش‌های نوین که دنیای محسوس پیرامونمان را با روح و روانمان آشتی دهد به صحبت‌های آقای کیهان ایقانیان توجه بفرمایید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه