Program Picture

گفت‌وگو

رساله مدنیه و دموکراسی

۰۵ مهر ۱۴۰۰

دموکراسی که به معنای حکومت مردم است برای هزاران سال مورد بحث بوده، اما تعریف مشخصی که برای همه مورد توافق باشد وجود ندارد. تجدد، تغییر و تکامل از ویژگی‌های دموکراسی است. برای انسان‌ها آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، داشتن پارلمان آزاد، حق رای بانوان و اصل تفکیک قوا از تبعات و شاخص‌های دموکراسی است. حضرت عبدالبهاء نگارش رساله مدنیه را به توصیه حضرت بهاءالله مقارن با تحولات مدرنیته ایران که پس از سفر‌های شاه قاجار به وقوع پیوست، آغاز کرد. او در این رساله که برای همه اقشار جامعه ایرانی نگاشته شده بود، تقابل تجدد و سنّت را نفی کرد. علاوه بر ارجحیت علم و عقل گرایی در حکومت داری مدرن، به تبیین و تشریح شاخص‌های دموکراسی ۳۰ سال قبل از انقلاب مشروطه پرداخته و خط بطلان بر استبداد فردی می‌کشد. دکتر فرح دوستدار تحقیقات خود را در این برنامه به سمع و نظر شما می‌رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه