Program Picture

گفت‌وگو

مسئله بهائیان در ایران

۰۹ بهمن ۱۳۹۵

شاپور دانشمند، کارگردان و مستند ساز، میهمان این هفته گفت‌وگو در مورد نقش روشنفکران ایرانی در آگاهی رسانی در مورد حقوق شهروندی بهائیان صحبت می‌کند و اینکه چرا مسئله بهائیان خط قرمز دولت ایران است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه