Program Picture

گفت‌وگو

سیاست: شفقت و مهربانی یا ترس و نفرت؟

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

این هفته برنامه گفتگو، میزبان دکتر عرفان ثابتی پژوهشگر علوم سیاسی می‌‌باشد. در این برنامه درباره مسئله سیاست و قضیه عشق و محبت که شاید مردم آن را با سیاست توام نمی‌دانند، و همچنین در مورد مسئله ترس و نفرت از طرف دیگر به گفتگو نشسته‌ایم. بعضی‌ از پژوهشگران کنونی در غرب و به خصوص آمریکای شمالی مطالبی نوشته‌ا‌ند که اگر مبنای کارهای سیاسی و نظر مردم نسبت به سازمان‌های سیاسی ترس و نفرت باشد، با وجود تعصب، ما درگیر مسائلی‌ خواهیم شد که منجر به دو قطبی شدن جامعه و در نهایت عدم وجود جامعه سالم خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه