Program Picture

گفت‌وگو

سهم ایران در تجدد غرب

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تجدد یکی از مهمترین مسائل موجود در ایران در طول صد و پنجاه سال گذشته بوده است. آیا تجدد غربی می‌باشد یا غیر غربی؟ آیا باید با هر آنچه غربی است ستیزه جویی کرد و یا شیفته هر آنچه تمدن غرب دارد شد و از آن بهره برد؟ سهم ایرانیان در تجدد غرب چه بوده است؟ دکتر عباس میلانی مورخ، ایران شناس و استاد دانشگاه مهمان امروز برنامه گفتگو می‌باشند و در مورد سهم ایران در تجدد غرب توضیحاتی می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه