Program Picture

گفت‌وگو

جهان‌بینی حضرت باب و تجدد

۲۷ مهر ۱۳۹۸

بسیاری از محققان و روشنفکران ایرانی مقوله تجدد یا مدرنیته در ایران را از زاویه دنیای غرب بررسی کرده‌اند. اما دکتر نادر سعیدی با مطالعه و بررسی آثار سید علی محمد باب،‌ حضرت باب،‌ به معرفی جهان بینی و تاثیرات آثار آن حضرت بر تجدد و مدرنیته در ایران قرن ۱۹ می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه