Program Picture

گفت‌وگو

از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۱

۰۷ بهمن ۱۳۹۸

بدون شک اغلب ایرانیان با اشعار شاهنامه حکیم فردوسی آشنایی دارند و به دور از انتظار نیست که تفاسیر و نقدهای بی‌شماری بر این اثر جاودانه توسط افراد مختلفی نوشته شده باشد. اما مهمان این برنامه گفت‌وگو، آقای دکتر نادر سعیدی،‌ فیلسوف و جامعه شناس از زاویه‌ای جدید و متفاوت شاهنامه فردوسی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در بخش اول این برنامه گفت‌وگو به تجانس بین پیام شاهنامه و پیام حضرت بهاءالله، شارع و بنیان‌گذار آئین بهائی ‌می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه