Program Picture

گفت‌وگو

آشتی ملی

۲۶ دی ۱۳۹۴

دکتر معین افنانی با میهمان برنامه دکتر بهروز ثابت، استاد دانشگاه و متخصص در زمینه تعلیم و تربیت، شرط آشتی ملی برای ایران فردا و نقش روحانیون برای رسیدن به آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه