Program Picture

کرسی صلح

تغییرات محیط‌زیست و آینده بشری

۱۱ مهر ۱۳۹۴

گزارشی از فعالیت‌های انجمن بهائی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه‌ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: تغییرات محیط زیست و آینده بشری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه