Program Picture

کرسی صلح

ارتباط فناوری و مقوله صلح

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

خانم مارگاریتا کیارس، مدیر موسسه نوآوری صلح در دانشگاه استنفورد، در خصوص ارتباط فناوری و مقوله صلح توضیح می‌دهد و به نمونه‌های موجود در این زمینه می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه