کلاس‌های کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی

Program Picture

خبرنگار

کلاس‌های کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم مرجان فارسی، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر و مربی کلاس‌های کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی.

همه افراد در یک فرایند یادگیری که از کلاس کودکان آغاز می‌شود، مفاهیم والای انسانی و خدمت به جامعه را می‌آموزند و به‌ کار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه