تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش ۲
۱۷ دی ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم بهاره اردستانی، پژوهش‌گر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر – بخش 2.

بعد اخلاقی تعلیم و تربیت، و به‌طور اخص نگاهی بر دیدگاه آیین بهائی به این موضوع.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه