تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش ۱
۱۰ دی ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم بهاره اردستانی، پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر – بخش 1.

نگاهی به تعریف و فرایند تعلیم و تربیت، و هم‌سویی‌های پاره‌ای از دیدگاه‌های زیربنایی در این زمینه، با گفتگوهای روزمره توده مردم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه