انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

انسجام اجتماعی و تحول و پیشرفت – بخش ۲
۲۶ آذر ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر شهلا مهرگانی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه – بخش 2.

استقرار یک تمدن حقیقی تنها بر مبنای انسجام مادی و معنوی جامعه امکان‌پذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه