نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران

Program Picture

خبرنگار

نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران
۰۶ اسفند ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر لقا فنائیان، حقوق‌دان، نویسنده و وکیل دادگستری.

تعدادی از برجسته‌ترین وکلا و قضات کانادا، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، از نقض فاحش حقوق اساسی بهائیان ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه