واکنش جهانی به مصادره ناعادلانه املاک بهائیان

Program Picture

خبرنگار

واکنش جهانی به مصادره ناعادلانه املاک بهائیان
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی و حقوقی مصادره ناعادلانه املاک شهروندان بهائی در روستای ایول را محکوم کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه